Att locka djur till din trädgård

Många av oss drömmer om en trädgård full med liv. Våra moderna perfekta trädgårdar med kortklippt gräs är dock inte särskilt lämpliga för djur och natur. Det behöver dock inte vara så. Det är inte särskilt svårt att skapa en trädgård som är lämplig för djur och samtidigt mycket attraktiv för människor. Om man vill att trädgården skall vara lämpligt för både människor och djur bör men dock ha detta i åtanke när man anlägger och arbetar i trädgården.

domherreNågra enkla saker som du kan göra för att göra din trädgård mer lämplig för djurliv.

 • Sluta använda gifter i din trädgård.
 • Plantera häckar, täta buskar eller barrträd där fåglar kan gömma sig.
 • Sätt upp fågelholkar anpassad för fåglar av olika storlekar.
 • Lägg ut mat för de djur du vill attrahera
 • Skapa en komposts där igelkottar och andra djur kan söka skydd.
 • Låt ett område i trädgården förbli vildvuxet. Så ängsblommor i området.
 • Plantera blommor som lockar fjärilar.

Samtliga dessa åtgärder går mycket snabbt att genomföra och kan locka mycket mer djur till din trädgård. Om du är villig att engagera dig lite mer i att attrahera djur till din trädgård och är villig att göra lite jobb så finns det mycket mer du kan göra. De åtgärder jag beskriver nedan skapar inte bara ett bättre habitat för djur utan skapar också en vackrare trädgård. Om du är villig att göra det krävs för att attrahera mer djur så rekommenderar vi att du gör följande tillägg till din trädgård.

 • Bygg en gammaldags stenmur av natursten/stenbumlingar. Gammaldags murar med många små sprickor och andra utrymmen mellan stenarna skapar bra biotoper för en lång rad olika djur såsom insekter, ormar, ödlor och små däggdjur. Det finns inga farliga ormarter i Sverige och du behöver därför inte vara rädd för att ha ormar i din trädgård. Svenska ormar biter mycket sällan människor och om du mot all förmodan skulle ha oturen att bli biten så gör det fortfarande inte särskilt ont och läker fort. De är vackra, intressant och nyttiga. Om du trots allt inte gillar ormar är de enkla att locka in i en hink och flytta från trädgården.Att bygga en stenmur är mycket enkelt men kräver mycket arbete eftersom man måste flytta många ton sten. En stenmur skapar inte bara bra platser för djur att leva på utan är också mycket vackra. De kan ge din trädgård en vacker gammaldags elegans. En stor mur på rätt ställa kan dramatiskt öka din tomts värde.
  Nyckel till att bygga en välbyggd stabil mur utan cement är att bygga den med en tillräckligt bredd bas och att lägga stora stenar i grunden. Därefter staplar du bara stenar så att de passar någorlunda bra ihop. Stapla stenarna så att muren är något men inte mycket smalare i toppen. Det är mycket lätt att börja tänka för mycket och försöka hitta den perfekta stenen för varje plats. Om man gör det tar det för evigt att bygga en mur. En bra regel är därför att om man plockar upp en sten så måste man placera den på muren. Man får inte byta ut den mot en annan. Metoden ovan fungerar bra för murar som är upp till 4 fot höga. Om du vill bygga en mur som är högre krävs det betydligt mer planering.
 • grodorAnlägg en trädgårdsdamm. En damm ger djuren i din trädgård tillgång till vatten och skapar en biotop för djur som kräver en fuktig miljö. En trädgårdsdamm ger t.ex. grodor och salamandrar en plats att leva på i din trädgård. Du kan också hålla fisk i dammen. Beroende på var du bor i Sverige och hur stor din damm är kan du dock behöva ta in eventuell fisk på vinter. Om din damm är stor nog att kunna hindras från att frysa så kan du hålla fisk i den hela året. Det är också möjligt att ha kräftor i sin damm men om man gör det så är det viktigt att veta att dessa förmodligen kommer begränsa antalet grodor du ser.Att anlägga en trädgårdsdamm är inte särskilt svårt och du kan läsa om hur man gör i vår artikel om trädgårdsdammar.
 • Gräv ner betongrör i din trädgård. Detta är en mer ovanlig metod att locka djur till din trädgård och förskönar till skillnad från ovanstående åtgärder inte din trädgård. De är bara anpassade för att skapa en bättre biotop för djur i din trädgård.Detta gör du i detta fall genom att kräva ner betongrör i din trädgård. Välj rör med en inre omkrets på mellan 10 och 40 cm. Placera rören så att deras öppning förblir synlig medan resten av röret hamnar under jord. På detta sätt skapas grottor, lyor som djur kan gömma sig i och känna sig mer välkomna i din trädgård. Genom att erbjuda lämpliga gömställen kan du får djur som vandrar igen din trädgård att välja att bosätta sig där. det är en bra ide att plantera buskar vid mynningarna på rören så att de förblir osynliga och känns tryggare för djur.rävDetta kan hjälpa till att locka ett antal djur till din trädgård inklusive räv.
 • Placera ut några stockar, trädstammar i din trädgård. I naturen så skapar fallna träd viktiga biotoper för djur. Du kan efterlikna detta i din trädgård.. Korrekt placerade trädstammar kan vara både vackert och välkomnande för djur. Placera en, eller bättre, flera stockar i din trädgård. Placera dem så att ena ändan ligger på jorden och den andra ändan är upphöjd så att stocken lutar lite lätt. Det gör det möjligt för djur av alla storlekar att gömma sig under stocken. Att använda stockar på detta sätt kan bli mycket vackert om man låter stockarna utgöra centrum i en rabatt med högre buskar bakom och kortare växter framför stockarna.
 • Bygg en fladdermus holk. Fladdermusholkar är enkla att bygga och sätta upp. Enda anledningen till att jag inte nämnde dem i listan över enkla saker som man kan göra för att göra sin trädgård mer djurvänlig är att de inte är särskilt vanliga och det kan vara svåra att köpa färdiga fladdermusholkar. Fladdermusholkar är större än vanliga fågelholkar. Detta då de skall göra det möjligt för en hel koloni fladdermöss att bo där hela året. Om du vill sätta upp en fladdermusholk rekommenderar vi att du gör en internetsökning på hur du bäst bygger och sätter upp en.
 • Håll höns, vaktlar eller fasaner i din trädgård. Genom att bygga ett hönshus kan du hålla ett flertal olika typer av fåglar som kan hållas frigående under dagarna och bidra till atmosfären i din trädgård. Du kan t.o.m. välja att hålla påfåglar. Försäkra dig alltid om att det är tillåtet att hålla olika typer av hönsfåglar i ditt område innan du skaffar fåglar. Om du bor på landet är det normalt tillåtet men om du bor i tätbebyggt område kan det finnas regler som förbjuder dig hålla fåglar eller begränsar antalet fåglar du kan hålla.