Stenpartier

stenpartierEn mycket viktig del av alla alpina trädgårdar är stenpartier. Stenpartier ger trädgården den bara sparsmakade men ändå intensivt färggranna skönhet som många förknippar med alpina trädgårdar. De kräver när de väl är etablerade mycket lite skötsel vilket gör att man kan fokusera på att njuta av dess skönhet eller på att arbeta i andra delar av trädgården.

Ett stenparti är en sluttande rabatt där man använder sig av huvudsakligen stenar och lågvuxna växter för att skapa en levande färggrann tavla. Det finns ett stort utbud av lågväxande växter som bildar mycket täta kuddar som helt täcks i blommor under deras blomningssäsong. Det finns lågväxande blommor som blommar tidigt på våren, under sommaren och på hösten. Ett väl anlagt vackert stenparti skall ha ett utbud av olika arter valda för att garantera att det alltid finns mycket blommande blommor i stenpartier oavsett vilken tid på året det är. Barrväxter kan användas för att ge stenpartiet färg även under vintern.

Ett stenparti skall vara så tätt planterat att det är mycket svårt för ogräs att få fäste. Detta innebär att man sällan behöver rensa ogräs och kan fokusera sin tid på annat. Av denna anledning föredrar jag personligen att anlägga ett stenparti genom att plantera fler plantor än skulle vara nödvändigt. Genom att plantera flera plantor av samma art samtidigt kommer de snabbare att täcka sina dedikerade områden och ogräs konkurreras ut snabbar. Om man vill spara pengar men inte har något emot att rensa ogräs kan man istället börja med färre växter och vänta tills de växer sig stora. I detta fall kan det dock ta 2-3 år innan ett stenparti är helt etablerat medan det kan ta enbart några månader om man planterar fler plantor redan från början. Stenarna i ett stenparti skapar kontrast mot de täta mattorna som de krypande växterna skapar och gör stenpartier mer levande. Även stenar hjälper till att hålla ogräs borta eftersom ogräs inte kan växa genom eller under stenar.

stenpartiNär du bestämmer dig för att skapa ett stenparti måste du först bestämma dig för vart du skall placera det. Om du redan har en slätt eller liten backe så är det den ideala platsen att bygga ett stenparti. Om du inte redan har en lämplig plats för ett stenparti så måste du skapa en lämplig plats genom att skapa en större jordhög som du kan använda som sluttning. Det är även möjligt att skapa ett stenparti på en slät yta men de kommer då sällan till sin fulla rätt eftersom man inte ser blommorna på samma sätt. Ett stenparti i en sluttning blir därför mycket mer effektfullt. Ett undantag från detta är om man skapar ett mycket stort stenparti med stigar. Man kan då gå runt inne i stenpartiet och njuta av alla blommor. Stora stenpartier passar mycket bra in i alpina trädgårdar och har mycket gemensamt med alpina trädgårdar.

När du hal valt ut det område som du vill ha anlägga stenpartiet i är det dags att börja planera stenpartiets utformning. En av de absolut första valen du bör göra är huruvida du vill ha ett stenparti som domineras av sten eller ett som domineras av växter. De båda typer skiljer sig mycket från varandra. De get helt olika känsla. I ett stenparti som fokuserar kring sten använder man väldigt mycket sten. Tillräckligt mycket sten för att de skall hindra att alltför mycket ogräs tar sig in i stenpartiet. Man lämnar bara de platser där man vill plantera växter fria från sten. I ett stenparti som fokuserar på växter så spelar växterna huvudrollen och man använder sig bara av ett mindre antal stenar. Man kan beskriva ett stenparti som fokuserar på sten som ett hav med öar av växter medan ett stenparti som fokuserar på växter är ett hav av växter med stenar som öar. Båda typerna kan bli mycket vackra. Vilken typ som är bäst beror på dina preferens och hur din trädgård ser ut i övrigt. Du kan givetvis också välja att anlägga ett stenparti som ligger mitt emellan dessa två alternativet eller som har sektioner som fokuserar på sten och andra som fokuserar på växter. Försöka planera ett stenparti som smälter väl in i din trädgård men som samtidigt skapar kontraster.

Skissa ut hela stenpartiet innan du börjar arbeta på det. Planera alla växters position på ett sådant sätt att de komplimenterar varandra och så att alla delar av ditt stenparti har blommande växter under hela växtsäsongen. Planera även in alla större stenar så att du vet var du skall placera dem när du börjar jobba. Planera stenarna på ett sätt som låter dig stå på dem när du rensar så att du aldrig behöver stå i själva rabatten eller på växter. Även om man vanligtvis använder sig av primärt låga växter i stenpartier så är det inget fel i att använda enstaka högre växter i ditt stenparti. Speciellt vackra gräs och skira blommor kan bidra mycket till ett stenparti.

stenparti litetNär du har en klar nertecknad iden över hur du vill att ditt stenparti skall se ut är det dags att börja jobba. Första steget är att ta bort allt som lever i området sedan tidigare som du inte vill behålla. Se till att få bort alla rötter så ingenting överlever och kommer tillbaka. När området har förberetts är första steget att placera ut alla större stenar på de platser där man vill ha dem. När de större växterna har placeras ut är det dags att plantera alla växter. Ta alltid av krukorna innan du planterar växterna. Det är också bra att hälla lite vatten i hålet innan du sätter ner rotklumpen. När växterna har planteras bör hela området vattnas väl. Använd en vattenspridare så att vattnet får tid att sjunka ner i jorden och inte bara rinner av stenpartiet. Nästföljande dag är det dags att placera ut alla små stenar. Hur mycket stenar du bör placera ut beror på vilken typ av stenparti du har valt att anlägga.

Ta väl hand om ditt stenparti och rensa bort allt ogräs så snart du ser det. Beroende på vilken typ av stenparti du ar valt att anlägga och hur mycket växter du har planterat så tar det 2 månader till två år innan ett stenparti är etablerat och inte längre behöver mycket vård. Om du låter ogräs etablera sig innan stenpartier har vuxit till sig så blir ogräset mycket svårare att bli av med och i detta fall kan ogräset med tiden komma att konkurrera ut dina växter istället för att bli utkonkurrerade av dem.

Ditt stenparti bli ofta vackrare ju äldre det blir.