Trädgårdsdammar

dammarEn trädgårdsdamm kan göra vilken trädgård som helst trevligare. Det spelare ingen roll om du har en Svensk skogsträdgård, en zenträdgård eller en alpin trädgård. En damm designad på rätt sätt placerad på rätt ställe förhöjer alltid trädgården och tar den till en ny nivå.

En damm lockar en stor rad olika djur till din trädgård och bidrar till att skapa ett trevligt mikroklimat. Det fuktiga mikroklimatet kring dammen kan låta dig odla växter som annars kan vara känsliga och svåra att få att växa väl.

Vissa oroar sig över att skaffa en damm eftersom de tror att det krävs mycket jobb för att hålla en damm ren och vacker. Det är sant att en damm kräver en viss mängd skötsel men en välplanerad damm kräver mindre skötsel än man tror. En annan vanliga rädsla är att en damm kommer locka till sig mycket myggor som förökar sig i dammen. Detta är mycket enkelt att förhindra med filtration och genom att hålla guldfisk, koi and andra fiskar i dammen. En damm kan hjälpa till att begränsa mängden mygg i din trädgård genom att ge myggen plats att lägga sina ägg där inga mygglarver överlever länge nog att bli vuxna myggor. Fiskar och bra filtration reducerar även mängden skötsel en damm kräver ner till mindre än en timme i veckan.

guldfiskEtt vanligt missförstånd är att små dammar kräver mindre skötsel och många bygger därför små dammar. Sanningen är dock den motsatta. Ju större damm du anlägger desto mindre skötsel kommer den kräva. Bygg därför alltid en så stor damm du kan utan att den för den delen ser malplacerad ut i din trädgård. Om din granne också funderar på att bygga en trädgårdsdamm kan det vara en bra ide att bygga en större gemensam damm som sträcker sig över tomtgränsen. Det är möjligt att skapa en stor gemensam damm som inte tillåter insikt i varandras trädgårdar genom att plantera runt den i en i ett Jin Jang mönster.

Första steget i att anlägga en damm är att bestämma var den skall vara. När du letar efter en lämplig plats är det en rad faktorer du skall tänka på.

 • Hur stor damm tillåter platsen du funderar på. Är det tillräckligt stort för att skapa den damm du vill ha. Tillåter den t.ex. näckrosor och fisk.
 • Är det en lugn plats. Dammar passar bäst på en lugn plats.
 • Är platsen beläggen i solen eller i skuggan. Sol är bäst för näckrosor men om du inte planerar att ha näckrosor så är en plats i skuggan ett bättre alternativ.
 • Skulle en damm passa på platsen. Skulle den bidra till eller konkurrera med resten av trädgården om du placerade den där.
 • Riskerar du att avrinning på våren och efter regnväder rinner ner i dammen om du placerar den på platsen i fråga. Om svaret är ja så försvåras skötseln.
 • Är det möjligt att gräva på den valda platsen.
 • Är platsen tillräckligt långt ifrån huset för att undvika vattenskador om något går fel.
 • Kan du anlägga dammen där utan att skada andra delar av trädgården. Om inte, hur svåra skulle skadorna vara att reparera.
 • Finns det något annat som är viktigt för just dig att tänka på innan du börjar bygga.
 • Har du tillgång till vatten i den delen av trädgården eller måste du dra nya vattenledningar?

När du har valt en plats för dammen är det dags att bestämma vilken form den skall ha och hur stor och djup den skall vara. En större djupare damm är som tidigare nämnt enklare att sköta så bygg den så stor som läget tillåter utan att den känns felplacerad. När du vet hu stor den skall vara, och vilken form den skall ha är det dags att börja det fysiska arbetet.

 • dammFörsta steget är att markera ut dammens kanter. Det kan endera göra det med stenar, genom att skära bort gräset där dammen skall ligga eller genom att använda sprayfärg. Man kan också välja att spänna upp snöre men det är ofta mer jobb än det är värt om du inte tänker dig en fyrkantig damm.
 • Steg två är att börja gräva och transportera bort jorden. Om du har någonstans där du kan lägga och ha nytta för jorden bör du flytta den ditt. Om du inte har nytta för jorden är det bäst att transportera bort den från tomten direkt. Genom att minimera antalet lagringsplatser minimera du den skada som uppstår och de arbete du måste göra. Om du bygger en liten damm är det bäst att gräva för hand. Om dammen är för stor för detta är det bäst att använda en liten bobcat eller för mycket stora dammar en grävskopa. Planera hur utrustningen skall ta sig in till platsen där du vill bygga dammen med minimal åverkan på resten av trädgården.
 • När dammen är grävd så börjar det roliga. Då börjar arbetet med att förändra ett hål i jorden till en damm. Börja genom att lägga ner en skyddsfilt som hindrar att dammplasten punkteras. Lägg därefter ner dammplasten. Om du inte vill använda dammplast kan du istället använda cement eller annat tätningsmaterial. Att bygga en damm i cement är oftast mycket dyrare än att använda dammplast. Om du bygger en mindre damm kan du ofta hitta lämpliga förklippta dammplaster. Om du vill bygga en större damm kan du behöva beställa in en större dammplast som inte finns i det ordinarie sortimentet. Välj en dammplast som är lämplig för den jordmån du har där du bor.
 • Med skyddsplasten på plats är det dags att placera eventuellt bottensubstrat i dammen. En fin sand kan vara ett bra sätt att undvika att dammplasten punkteras av stenar eller andra dekorationer. Du bestämmer själv hur mycket bottensubstrat du vill ha på botten av din damm. Om du vill plantera vissa områden är det dock viktigt att du skapar ett tjockare lager som lämpar sig för plantering. Var försiktig så att du inte punkterar plasten.
 • När botten substratet är på plats är det dags att placera större stenar och andra dekorationsföremål. Detta är också en bra tidpunkt att plantera eventuella växter du vill skall växa kring dammen.
 • När substratet och dekorationer är på plats är det dags att fylla dammen. Placera en sten eller annat föremål framför slangen för att förhindra att trycket stör bottensubstratet. Att fylla dammen kan beroende på hur stor dammen är ta relativt lång tid. Allt från några timmar till flera dagar. Att se dammen fyllas är ofta mycket belönande eftersom man börjar se frukten av sitt arbete.
 • När dammen är fylld så bör man vänta minst ett dygn innan man gör något mer arbete för att upptäcka eventuella läckage eller andra problem. Om man har gjort ett bra jobb och varit försiktig bör man inte ha några problem.
 • När du är säker på att dammen inte läcker kan du gå vidare och plantera eventuella näckrosor och andra vattenväxter som du vill skall växa i dammen. Var inte rädd att bli blött.
 • Placera pumpen i dammen och starta den. Vattnet kan vara ganska grumligt eftersom du nyss har planterat växter och rört upp substratet. Det kan ta flera timmar eller t.om.  dygn innan vattnet börjar klara igen.
 • Det kan nu vara mycket frestande att plantera in fisk i dammen. Detta är dock en mycket dålig ide. Dammen är inte en bra miljö för fisk än. Den är alltför steril. Låt dammen etablera sig två, tre veckor innan du planterar in fisk. När du har köpt fisken och skall plantera in den i dammen så är det viktigt att du tar din tid och acklimatiserar fisken innan du släpper ner i dammen. Detta gör du bäst genom att under en till två timmar sakta ösa över vatten från dammen till behållaren där du har fisken. Ös över ca 10% av vattnet i fisken behållare var 15:e minut. Upprepa detta minst 5 gångar innan du släppet ut fisken i dammen.
 • När vatten, växter och fisk är i dammen är det dags att slappna av och njuta av dammen.