Fritidshusförsäkring

Här nedan hittar du några exempel på punkter som är viktiga att tänka på när man väljer fritidshusförsäkring till ditt fritidshus. Tänk på att välja en försäkring som skyddar båda ditt fritidshus och din alpina trädgård runt huset.

Lösöresbelopp

De flesta fritidshusförsäkringar kommer med ett schablonmässigt lösöresbelopp som du kan välja att justera uppåt eller nedåt för att passa just dina förhållanden. Det är viktigt att ha ett någorlunda korrekt lösöresbelopp angivet eftersom underförsäkring (för lågt lösöresbelopp) kan innebära att din ersättning reduceras även vid skador där kostnaden hamnar under lösöresbeloppet.

Exempel: Du har lösöre värt 200 000 kronor men har satt lösöresbeloppet i din försäkring till 100 000 kronor. En skada uppstår där du normalt skulle ha rätt till 50 000 kronor i ersättning, men eftersom du är 50% underförsäkrad får du bara ut 25 000 kronor.

Övriga byggnader

friggebodBestår ditt fritidsboende av en storstuga + diverse andra små stugor och bodar, till exempel friggeboden där gästerna brukar sova, fiskeboden där du förvarar hobbyutrustning och utedasset där du installerat en förstklassig mulltoa? Det är viktigt att du ser till att ange samtliga byggnader när du tecknar försäkring, samt uppdaterar denna information om något skulle förändras. Kontrollera också med försäkringsbolaget vad som gäller om du till exempel förvarar stöldbegärlig egendom i en bod på gården istället för i storstugan.

Allrisk

Kontrollera alltid om allrisk ingår i fritidshusförsäkringen och vad den i så fall täcker.

Saneringsförsäkring – få hjälp mot ohyra

Det är tyvärr inte ovanligt att en fritidsbostad råkar ut för objudna gäster i form av råttor, möss, getingar, myror, med mera. Blir problemet allvarligt kan man behöva hjälp av ett saneringsföretag en eller flera gånger, och då är det skönt att ha en försäkring som ger ersättning. Ersättningsreglerna för sanering av ohyra varierar stort mellan olika fritidshusförsäkringar så här gäller det att jämföra innan man väljer.

Obs! Vissa fritidshusförsäkringar har en karenstid som innebär att saneringsdelen av försäkringen inte träder i kraft förrän ett visst antal månader har hunnit gå från det datum då försäkringen tecknades.

Hussvamp

husvampHussvampen Serpula lacrymans existerar förmodligen redan i träet i ditt fritidshus, men miljön är inte tillräckligt bra för att den ska kunna börja växa till. Ändras någon variabel, till exempel genom att det blir lite fuktigare någonstans i huset, kan svampen börja sprida sig och orsaka allvarlig skada. Den här svampen kan transportera fukt, så det räcker med att det till exempel uppstår kondens från ett vattenledning någonstans i byggnaden för att man ska få ett svampangrepp i stora delar av husvirket.

De flesta fritidshusförsäkringar ger ersättning för skador orsakade av hussvamp, men bara upp till ett visst maxbelopp. Det är därför viktigt att välja en försäkring med tillräckligt högt maxbelopp så att man faktiskt får ut tillräckligt mycket pengar för att kunna restaurera fritidshuset efter ett svampangrepp.

Båt

Vi är många som har en eller flera fritidsbåtar i anslutning till vårt fritidsboende. Det finns därför fritidshusförsäkringar som ger ett visst skydd även för båtar. Oftast är det endast enklare båtar (till exempel ekor och andra små roddbåtar) som ingår i fritidshusförsäkringen; vill man ha en försäkring som gäller för mer än så behöver man i normalfallet teckna en separat båtförsäkring.

Cykel

Ingår skydd för cyklar i fritidshusförsäkringen?

Gäller det några särskilda självriskregler för just cyklar?

Vad krävs för att du ska få ersättning vid cykelstöld; finns det till exempel några krav på en viss sorts cykellås?

Uthyrning

Det är inte helt ovanligt att man hyr ut sitt fritidshus när man inte använder det. Om du överväger att hyra ut ditt fritidshus är det förstås viktigt att du först ser över ditt försäkringsskydd så att du har en fritidshusförsäkring som ger dig ett bra skydd även när fritidshuset är uthyrt.

Om du hyr ut ditt fritidshus så pass mycket att inkomsten är en viktig del av din budget kan det vara idé att teckna en fritidshusförsäkring som ger dig ersättning för hyresbortfall om något inträffar som gör att huset inte går att hyra ut.