Stenar – form, typ och placering

Stenar och gångstigar är en viktig del av en vacker alpin trädgård. I sällsynta fall har man turen att bo på en trädgård som är full av naturlig kupering och stenar redan från början. Mer vanligt är dock att man själv måste planera sin trädgård och placera ut stenar. Att köpa och få stenar transporterade till ens hem kan vara dyrt och om du vill anlägga en trädgård på en budget så är en alpin trädgård sällan det bästa alternativet.

sten storEn kuperat tomt är bäst lämpad. Ditt hus bör idealt ligga mitt i en sluttning eller nära toppen för att skapa en vacker alpin trädgård. En slät tomt på toppen av en kulle kan också vara lämplig. Detta förutsatt att det finns vackra utsikter att bygga trädgården mot. Om ditt hus ligger i botten av en sluttning är det fortfarande möjligt att skapa en alpin trädgård men den kommer då inte på samma sätt att komplimentera ditt hus på samma sätt. En tomt behöver inte vara stor och sluttningen behöver inte vara brant för att skapa en vacker alpin trädgård. Det är givetvis också möjligt att skapa en alpin trädgård på en platt tomt men den kommer alltid ha en annan känsla än en trädgård byggd i en sluttning.

Vid sidan av stenar så spelar trä ock stockar också en stor roll i att bygga en vacker alpin trädgård. I denna artikel kommer vi dock att fokusera på hur man bäst använder sig av stenar i sin trädgård.

Det är mycket vanligt i svenska trädgårdar att man använder sig av Skiffer när man skapar stenpartier och alpina trädgårdar. Skiffersten är lätt att använda sig av och billiga att köpa. Den ger dock mycket sällan ett naturligt intryck på grund av att de är så platta. I naturen hittar man mycket sällan områden med spridda platta stenar. Istället är det vanligare med delvis täckta runa och oregelbundna stenar. Att använda sig av runda och oregelbundna stenar kräver mer arbete. Det är också dyrare eftersom dessa stenar är svåra att transporter. Bor man i ett område där man själv legalt kan hämta stenarna i sin bil så sjunker kostnaderna dramatiskt.

Vi rekommenderar att du så långt som möjligt använder dig av mer naturliga stenar och undviker skiffer så långt från möjligt. Det finns två undantag från denna regel.

  1. Skiffer kan med fördel användas för att skapa stigar mellan rabatterna. Skiffer är lämplig för detta eftersom det är ett av de tillfällen då man vill ha en platt lite mer onaturlig yta. Den samma effekt kan uppnås med andra typer av stenar men detta kan vara mycket arbetsintensivt och det onaturliga i en skifferstig kan skapa en trevlig kontrast mot en vacker och naturlig rabatt.
  2. Det andra undantaget är när man vill skapa en höjd skillnad i terrängen. I detta fall kan man med mycket bra resultat stapla skiffer så att de skapar den mur man behöver för att hålla tillbaka jorden bakom muren. Genom att stappla liggande skiffer får man en mycket levande, oregelbunden och spännande mur som kommer uppskattas av en lång rad olika djur. Dessa murar blir ofta populära tillhåll för ödlor och snokar. Båda vilka kan vara trevlig tillskott till trädgården. Ormar kan vara skrämmande att ha i sin trädgården för vissa men sanningen är att de gör mycket gott och om du eller dina barn inte är mycket allergiska så skall du inte oroa dig över dem. Det är ovanligt att man blir biten även om man har ett stort ormbestånd i trädgården och om man blir biten så gör den inte särskilt ont. Smärtan vara sällan mer än 15 minuter.

stenarNär du bygger din trädgård kan du självklart finna andra platser där skiffer är ett bra val. Vanligtvis är dock skiffer inte ett bra val. I de flesta fall rekommenderar vi att du väljer en stentyp som ser naturlig ut. Vad som är bästa valet beror på var du bor. Att välja en vanligt förekommande lokal stentyp är ofta det bästa valet. Det kommer se mest naturligt ut och också vara billigaste. Om du försöker återskapa miljön som finns på en annan plats bör du välja en stenart som är vanlig i området du vill återskapa.

När du väljer stenar bör du använda dig av många mindre stenar, ett större antal medelstora stenar, några stora stenar och ett fåtal mycket stora stenar. En eller några få stora stenar, flera meter i omkrets, kan göra en trädgård till något extra men de är också relativt dyra att få transporterade till sin tomt. Om du har råd att placera stora stenar i din trädgård så är det väl värt kostnaden men om du inte har råd så är det fortfarande möjligt att skapa en vacker trädgård genom att bara använda stenar som du kan transportera i din bil.

När du anlägger en ny trädgård skall du planera varje element i förväg. Du bör skapa skisser och ritningar där du sätter ut varje växt i förväg. På samma sätt skall du inkludera alla stenar du behöver i din trädgård. Var de skall placerar och ungefär hur stora de skall vara. Om det redan finns stenar i trädgården kan du rita in dem på ritningarna först och planera resten av trädgården kring dem.

Det är några saker du bör tänka på när du planerar på var du skall placera stenarna. Den första är att olika typer av stenar fyller olika funktioner i en trädgård.

  • Mycket stora stenar fyller primärt en dekorativ funktion. De bryter upp trädgården och skapar ett mer dramatiskt landskap. De hjälper också till att skapa större kontraster i trädgården. Man kan ofta skapa en mycket trevlig effekt genom att plantera enskilda växter på stora stenar. Om man inte är rädd för jobbet kan man hacka ut håligheter ovanpå en stor sten som kan innehålla gjord och tillåta att man planterar växter där. Olika växter kommer ge mycket olika intryck. Ormbunkar skapar en lugnare trädgård medan t.ex. ett bonsaiträd kan skapa en mycket dramatiskt känsla.
  • Stora stenar har även de en huvudsakligt dekorativ funktion. De bryter dock inte av hela trädgården utan skapar istället barriär mellan olika växter och kontrast i enskilda rabatter. Deras uppgift är lika den hos mycket stora stenar men på en mindre skala. Stora stenar kan göra för en rabatt vad mycket stora stenar gör för en hel trädgård.
  • Medelstora stenar har även de dekorativa funktioner men de har ofta ett viktigare praktiskt än estetiskt syfte. Medelstora stenar måste fortfarande se bra ut där de placeras men som regel vill man också placera dem i positioner som gör att man kan använda dem för att ta sig till mer oåtkomliga delar av rabatterna utan att behöva störa blommorna. Det kan vara bra att placera dessa stenar på strategiska platser där man vet att man kommer behöva utföra mycket skötsel och man därför kanske inte vill behöva arbeta försiktigt medan man står på en mindre sten.
  • stenflodMindre stenar placeras ofta som fotsteg mellan de större stenar. De låter en ta sig dit man vill komma utan att störa planteringarna men det är svårt att sköta underhållsarbete från små stenar så det är ofta bättre att ha medelstora stenar i centrala positioner.
  • Mycket små stenar. Dessa stenar har ofta mindre värde i en alpin trädgård. De kan dock för bra effekt användas i stora mängder för att skapa en effekt som bäst beskrivs som floder och bäckar av sten som bryter av landskapet du skapar. Små runda flodstenar skapar effekten av att ett vattendrag brukade flyta fram på en plats även om man inte använder sig av vatten.

Nu när du vet hur olika typer av stenar bäst används kan du planera hur du kan använda stenar för att skapa en vacker alpin trädgård.