Att välja perenner

perennPerenner är ett mycket bra val i alpina trädgårdar. Dessa återkommer år från år och om man sköter dem väl så blir de i princip bara vackrare ju äldre de blir. Även om man ibland kan behöva föryngra enskilda växter. Genom att använda sig av perenner får man en trädgård som kräver mycket mindre arbete varje år och man kan skapa en stor spektakulär trädgård som man fortfarande har tid att njuta av.

Man behöver givetvis inte exklusivt använda sig av perenner. Ett och tvååriga växter har också sin plats i alla trädgårdar. Men genom att försöka välja växter på ett sådant sätt att 70-80% av alla växter är perenner och sedan plantera dessa perenner på rätt ställe så kan man skapa mycket vackra trädgårdar som kräver lite arbete varje år. Du bör sträva efter att primärt använda ettåriga växter i rabatternas utkanter och på andra platser där det är lätt att komma åt. Använd perenner längre bak i rabattarena och på andra platser där det är svårt eller obekvämt att arbeta. Dessa perenner som placeras i platser ditt det är svårt att ta sig skall i så hög utsträckning som möjligt vara det första du planterar när du anlägger din trädgård. Detta gör det mycket lättare att plantera dem än det kommer vara senare när du måste ta hänsyn till andra växter och vara försiktig för att inte skada dem.

Det finns två olika skolor som man kan använda sig av när man anlägger en alpin trädgårf. Det ena tänkandet bygger på att man i så hög omfattning som möjligt skall välja växter som kommer från alpina områden. Detta innefattar inte bara Alperna utan kallare bergsområden över hela världen inklusive Skanderna, klippiga bergen och Himalaya. Det är vanligt att man inom ena skola väljer att inte blanda växter från olika bergstrakter i samma rabatt utan att man istället försöker skapa en relativt genuin biotop från ett visst område i varje rabatt.

I den andra skolan bryr man sig inte mycket om var växter kommer ifrån. Man kan välja att använda sig av alla typer av växter från hela världen. Man vill istället skapa en vacker trädgård som har en alpin känsla även om den använder växter som inte nödvändigtvis kommer från alpina trakter. Denna skola ger ägaren mycket större friheter att skapa den trädgård han eller hon vill ha och gör det också ofta möjligt att skapa en vackrare trädgård.

perennerBåda skolorna har sina styrkor och svagheter. Att skapa korrekta biotoper är mycket mer krävande men kan också vara mycket mer belönande om man lyckas. Att bara försöka återskapa en alpine känsla ger en mycket större friheter, gör det lättare att skapa en vacker trädgård och ger ägaren den trädgård de vill ha även om inte alla element är genuina.

Personligen föredrar jag den andra skolan. Den extra frihet man får gör det möjligt att skapa en roligare och mindre förutsägbar trädgård. Jag har dock mycket stor respekt för alla som antar sig det monumentala arbetet att skapa biotopkorrekta trädgårdar.

Nedan kommer vi anta att du har valt att skapa en trädgård med alpin känsla men som inte nödvändigtvis behöver vara biotop korrekt. Om du föredrar att köra en biotop korrekt trädgård så kommer det krävas mycket mer studier och planering innan du är redo att välja växter. I detta fall måste du lära dig om olika biotoper och de växter som finns där och därefter se vilka växter du kan få tag innan du slutligen beslutar vilka växter du vill använda dig av.

Om du bara vill skapa en trädgård som har alpin känsla utan att nödvändigtvis vara biotopiskt korrekt skall du planera varje rabatt så att de innehåller ett relativt stort antal lägre plantor. Några medelhöga och ett fåtal höga växter. Detta tillåter dig att få den effekt som många förknippar med alpina trädgårdar där vinden får växterna att svaja.

När du funderar på vilka växter du skall välja är det viktigt att du inte du inte stirrar dig blind på perenner. Det finns en rad andra alternativ. Även på platser där du inte vill ha ett eller två åriga växter finns det ofta vid sidan av perenner också ett stort antal mindre buskar och barrväxter som kan passa in. Rhododendron är ett exempel på en buske som ofta kan användas med mycket bra effekt i en kuperad trädgård. Barrväxter är ofta ett mycket bra val om man vill skapa kontrast eller om man skapa en bakgrund för en rabatt. Barrväxter blir ofta mycket täta och kan helt dölja sådan man inte vill kunna se i trädgården.

När man väljer perenner för sin alpina trädgård är det viktigt att man inte stirrar sig blind på blommor. Gröna växter och framför allt gräs är också mycket viktiga element i en alpin trädgård. Utan grästuvor spridda genom planteringarna är det mycket svår att uppnå den effekt man vill uppnå i en alpin trädgård.

perenner 2Det bästa sättet att välja växter är att planera varje rabatt i detalj innan man börjar välja växter. Planera varje rabatt i detalj och rita upp skisser. Rita in de växter du vill ha enligt deras attribut såsom höjd, färg, bladform och växtsätt. När du tror att din skiss kan ge dig den rabatt och den känsla som du vill uppnå i din trädgård kan du börja välja ut olika växter som stämmer med de attribut du vill se i olika lokaler. I en vanlig trädgård bygger man ofta en slutande rabatt med höga växter bak och lägre i rabattens framkant. I en alpin trädgård kan man med fördel ta sig större friheter men låga växter som bas för hela rabatterna och sedan använda sig av mer spridda högra växter för att skapa en mer oregelbunden och spännande trädgård.

Om det är några växter som ligger dig speciellt varmt om hjärtat så bör du planera in dessa i din design så tidigt som möjligt.

Det kan ibland vara svårt att få tag i de växter man behöver för att ge sin trädgård det utseende man vill ha. I dessa fall är det ofta värt att köpa frö och driva upp ens plantor själv. Det är ofta mycket lättare att få tag i frön än det är att få tag i redan vuxna plantor. Internet och webbsidor såsom eBay har gjort det möjligt att få tag på nästan alla frän man vill få tag på och få dem skickade direkt till sitt hem. Att köpa frön istället för att köpa vuxna plantor tar lite lägre tid men det är mer än värt förseningen eftersom man får ett mycket bättre slutresultat och en vackrare trädgård. Genom att plantera frän tidigt på våren inomhus kan man minimera den försening som orsakas av att starta med frön jämfört med vuxna plantor.

Försäkra dig alltid att alla perenner och buskar du väljer att plantera kan växa i din klimatzon.

Några exempel på växter som vi rekommenderar att man inkluderar i varje alpine trädgård inkluderar riddarsporrar, blå valmo, pampasgräs, akleja, blå klockor, jätte valmo, ljung, phlox, lupin, digitalis och stockrosor.